Category Archives: Groengroep

KAPPEN EIKEN PARK TOORENVLIEDT

KAPPEN EIKEN PARK TOORENVLIEDT Bij de ingang van Park Toorenvliedt aan het Toorenvliedtwegje, zullen deze maand 3 of 4 eiken worden gekapt. Deze eiken zijn (bijna) dood en bovendien verdringen ze elkaar. Ze zullen naar verwachting in de aankomende herfststormen een gevaar vormen voor gebruikers van het park. De kap is aangekondigd aan de Groen…
Read more

3 november: VRIJWILLIGERS GEVRAAGD !!

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD !! Het is inmiddels al weer drie jaar geleden dat we met een grote groep vrijwilligers de wilgen aan de Stromenweg  hebben geknot. Het was een feest om dat met elkaar te doen. De Stichting  Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) heeft de Groen Groep ’t Zand-Stromenwijk gevraagd mee te helpen om dit jaar het knotten…
Read more

ANTWOORDEN GROEN GROEP N.A.V. VRAGEN OP DE WIJKTAFEL VAN 11 APRIL 2018

ANTWOORDEN GROEN GROEP N.A.V. VRAGEN OP DE WIJKTAFEL VAN 11 APRIL 2018 Op de Wijktafel van 11 april 2018 zijn door de aanwezigen vragen gesteld, o.a. over het groen in de wijk. De Groen Groep heeft deze geïnventariseerd en geprobeerd zo goed mogelijk te beantwoorden.  Door middel van dit bericht kan iedere wijkbewoner lezen wat…
Read more

Groen Groep ‘t Zand – Stromenwijk

Op 5 oktober heeft de Groen Groep een gesprek gehad met de heren de Visser en Verhage van de Gemeente Middelburg. Voorafgaand hieraan hebben alle Groen Groep leden een stuk van de wijk geïnspecteerd op het gebied van openbaar groen. De geconstateerde gebreken, knelpunten etc. zijn op 5 oktober aan de orde gekomen. Uiteraard is…
Read more