Category Archives: Scholing & Onderwijs

Nehalennia

In 1996 fuseerden de Stedelijke Scholengemeenschap Middelburg en De Wellinge. Deze brede scholengemeenschap met de afdelingen VMBO, MAVO, HAVO, Atheneum en Gymnasium, kreeg toen de huidige naam: Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap Middelburg. In het gebouw aan de Kruisweg is het MAVO/VMBO gevestigd en in het gebouw aan de Breeweg wordt de HAVO/VWO-opleiding verzorgd. Op 1 januari…
Read more

De Klimopschool

Onze school maakt deel uit van een groep van 5 scholen voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs in Zeeland, waarvan vier ZML-scholen en één Mytyl/tyltylschool. Deze scholen vallen onder één bestuur: stichting de Korre. Deze stichting stelt zich ten doel het organiseren van vraag gestuurd, thuisnabij passend onderwijs en onderwijsondersteunende activiteiten voor leerlingen met…
Read more

Het Springtij

Wij zijn een school voor Speciaal Basisonderwijs en hebben één locatie in Middelburg en één in Vlissingen. SBO het Springtij maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Walcheren en vangt de leerlingen op die binnen het regulier basisonderwijs niet adequaat geholpen kunnen worden. Het uitgangspunt van SBO het Springtij is : "GEWOON WAAR HET KAN, SPECIAAL…
Read more

Asteria College

Een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is het Asteria College. Deze school is er voor leerlingen die in het reguliere onderwijs niet optimaal opgevangen kunnen worden. De leerlingen functioneren didactisch gezien op VMBO niveau of praktijkgericht onderwijs en hebben een beschikking voor REC-4 onderwijs. Het Asteria College is een orthopedagogische onderwijsinstelling die voortgezet speciaal…
Read more