Category Archives: Wijknieuws

“Eerst evalueren dan besluit over langer openblijven AZC”

"Eerst evalueren dan besluit over langer openblijven AZC" Gemeente Middelburg: Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Middelburg gevraagd om de opvang van vluchtelingen in het asielzoekerscentrum aan de Laurens Stommesweg te verlengen met vijf jaar tot 25 juni 2025. Een besluit hierover wordt in juni 2019 verwacht. Eerst vindt er een evaluatie…
Read more

Asbestverdachte stukjes aangetroffen in Park Toorenvliedt

De afdeling Stadsbeheer van de gemeente Middelburg heeft recentelijk onderhoud gepleegd in het park Toorenvliedt. Daarbij is grond geëgaliseerd, slootkanten opgeschoond, en het geheel doorgespit. Nadat de grond was doorgespit bleek er vervuiling vanuit de ondergrond naar boven te zijn gewerkt. Naast plastic, metalen en hout zijn er ook een paar asbestverdachte stukjes aangetroffen. Vorige…
Read more

Vrijwilligers voor het Wijkteam gevraagd

We hebben als Stichting Wijkteam 't Zand - Stromenwijk nog zoveel plannen en ideeën voor de komende jaren. Maar daar hebben we wel wat extra handjes voor nodig. We zijn een leuk en enthousiast team van vrijwilligers die onze wijken, buurten en straten leefbaar willen houden. Je bent van harte welkom om ons team te…
Read more

Pinautomaat Westerscheldeplein: De stand van zaken

Pinautomaat Westerscheldeplein: De stand van zaken De raadsfractie van de PvdA heeft vragen gesteld aan het college van B&W over het verdwijnen van de pinautomaat aan het Westerscheldeplein. Hieronder vindt u de vragen en de antwoorden van het college:   Vraag 1a. Heeft de Rabobank de ontwikkeling rond de geldautomaat in de Stromenwijk met het…
Read more