De Wijk

De wijk:  't Zand & Stromenwijk

De Middelburgse wijken 't Zand en de Stromenwijk liggen in Middelburg west.
Leefbaarheid behouden en bevorderen in deze wijken is het belangrijkste doel van de vrijwilligersgroep Het Wijkteam.
We brengen de wijk in beeld in al haar facetten.