Groen groep 't Zand-Stromenwijk

Groen groep 't Zand-Stromenwijk

Op verzoek van de Gemeente Middelburg, wordt in alle Middelburgse wijken en gemeenten behorend tot de Gemeente Middelburg, een Groen Groep ingesteld. De Groen Groep ’t Zand-Stromenwijk is zomer 2013 van start gegaan. Een Groen Groep inspecteert en signaleert alle zaken die met het openbaar groen te maken hebben. Tweemaal per jaar worden inspectierondes door de wijk gedaan. De geconstateerde  “knelpunten” worden met  de Gemeente  en  met Woongoed doorgesproken. Waar nodig (en mogelijk)  wordt dan actie ondernomen.
Als u , als bewoner van één van de wijken, opmerkingen hebt over het openbaar groen, kunt u die altijd melden via  groengroep@zandstromenwijk.nl . Wij van de Groen Groep zetten ons van harte in voor het mooi(er) maken van onze wijken en stellen meedenken van de bewoners dan ook zeer op prijs.
Lieneke Hubrechsen
Yvonne van Scheppingen
Anouk Anne Langeveld
Guus de Kock
Alle berichten van de Groen groep