Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Twee keer per jaar komt een nieuwsbrief op papier in alle brievenbussen in de wijken. Daarnaast worden tussentijds mededelingen van het wijkteam verstuurd per mail. Meldt u hiervoor aan per mail bij info@zandstromenwijk.nl
 
** 2016 juni nummer 18
nationaal-zorgfonds
** 2016 juni nummer 17
buitenspeeldag
** 2016 mei nummer 16
Beste wijkbewoners,
Jaarlijks ontvangt de Groen Groep ’t Zand / Stromenwijk van de Gemeente Middelburg een Groencheque ter besteding aan het Openbaar Groen in onze wijk. Het gaat erom particuliere initiatieven te ondersteunen, zoals bijv. het planten van bollen , het aanleggen van een rozenperkje, het invullen van boomspiegels met planten enz. Voorwaarde hierbij is wel, dat de aanleg door de bewoners gebeurt en dat zij ook het onderhoud plegen. Wij hebben als Groen Groep nog wat in kas en zouden de bewoners van onze wijk willen vragen of zij ideeën hebben voor de besteding van de Groen Cheque en of zij bereid zijn in zelfwerkzaamheid deze ideeën te verwezenlijken. Uiteraard kan de Groen Groep hierbij helpen met advies etc.
Wij hopen op een reactie vanuit de wijk. Uw ideeën graag sturen via de mail aan de Groen Groep ’t Zand / Stromenwijk, via wijkteam@zandstromenwijk.nl
Graag willen wij ook de aandacht van alle wijkbewoners vragen voor de waterhuishouding in onze wijk. Wij zien helaas steeds meer verstening in tuinen en dat is heel slecht voor de waterhuishouding. Bovendien maakt het dat het steeds maar warmer wordt in de stad.  Natuurlijk begrijpen wij wel dat niet iedereen tijd en/of zin heeft in het onderhoud van een tuin, maar als je er dan toch een hebt, dan kan soms met eenvoudige middelen veel worden bereikt. Een grasveldje met een bescheiden border staat al zo veel leuker en kost misschien net zoveel tijd, of nog minder aan onderhoud dan een tegeltuin. Het overtollige regenwater kan goed weglopen in de grond, het fleurt de omgeving op en het is gewoon leuk om af en toe buiten bezig te zijn. Misschien kun je samen iets met de buren doen, kunnen kinderen een eigen tuintje aanleggen, kortom, er zijn vele mogelijkheden. Het hoeft echt niet duur te zijn en heel veel tijd te kosten. De vraag van de Groen Groep is eigenlijk: denk er eens over na om je stenen tuin om te vormen tot een groene tuin.  Kijk ook eens op de volgende sites voor meer informatie:
http://www.operatiesteenbreek.nl/blog/tegels-verdrijven-het-groen-in-tuinen/
http://www.wageningenur.nl/nl/artikel/Weetje-3-De-toenemende-verstening-van-tuinen-zorgt-er-voor-dat-het-in-steden-nog-warmer-wordt.htm
Tot slot, wist u dat:
• één vierkante meter grond er al voor kan zorgen dat per jaar 600 liter water minder door het rioolstelsel hoeft
• u de natuur een handje helpt,want planten trekken ook bijen en vlinders aan

 
** 2016 mei nummer  15

Volgende week 21 mei is er op de buurttuin aan de Merwedestraat een plantenmarkt.  Nu we zoveel gekregen hebben dat de tuin in de zomer een zee van bloemen belooft willen we de buurtbewoners ook wat teruggeven.  We hebben gratis voor iedereen potjes met vinca, zonnebloemen, afrikaantjes, cosmea, vergeet-mij-nietjes, en andere bloeiers.  Kleine slaplantjes, courgettes, komkommers, pepers, nog veel meer, en niet te versmaden: tomatenplanten.
Kom kijken en wandelen in de buurttuin. Het is er nu prachtig. De lelies bloeien, de tuinbonen komen op en de aardbeien beloven een grote oogst. Op ons terras schenken we koffie en thee met iets lekkers erbij. Tot ziens.

 
** 2016 mei nummer  14
Braderie bij De Moskee
'21 en 22 mei van 10.00 uur tot 22.00 uur** 2016 mei nummer 13


Zijpestraat 1 bewoond door Arduin.
Op woensdag 11 mei aanstaande opent Arduin een nieuwe locatie aan de Zijpestraat in Middelburg. Deze locatie biedt plaats aan twaalf cliënten. Levensloopbestendigheid staat centraal voor de locatie Zijpestraat. Zo zijn er twee gelijkvloerse vleugels met in totaal negen plaatsen voor de ouder wordende cliënt. Zij hebben de beschikking over een eigen slaapkamer met toilet en keukenblokje.
Op de eerste verdieping is ruimte voor drie zelfstandig wonende cliënten. De studio's beschikken over een woonkamer, slaapkamer, badkamer en eigen keuken. De medewerkers en cliënten kijken er naar uit deelgenoot van de wijk te worden.
Met hartelijke groet,
Rick Bouwens
Clustermanager, stichting Arduin
Cluster Middelburg Stromenwijk, Griffioen
tel.       : 06 - 230 996 90
e-mail   :
rbouwens@arduin.nl


** 2016 mei nummer 12

Wijkvereniging 't Zand-Stromenwijk
organiseert , ook voor niet-leden

de
MUZIEKQUIZ
meer dan 50 vragen over 5 decennia
en vragen in de categorie film en klassiek
Toegang is gratis
wanneer: 2 mei 2016 14.00 uur
waar: Baarsjesstraat 42
Verenigingsgebouw "De Vergulde Baars"


** 2016 mei, nummer 11

Beste mensen,
Wij als wijkteam hebben het verzoek gekregen van de Voedselbank Walcheren u  over het volgende te informeren:


De Voedselbank Walcheren voorziet wekelijks rond de 300 gezinnen ( +/- 770 personen) van een voedselpakket.
Op verschillende manieren informeert de Voedselbank Walcheren de bewoners van
Walcheren omtrent het werk, de organisatie, de mogelijkheden en criteria van de Voedselbank .

Dat gebeurt o.a. op scholen, bij bijeenkomsten van diverse organisaties in de vorm van
lezingen en presentaties maar ook plaatsen wij berichtjes in week of dagbladen.
Het zou kunnen zijn dat er binnen uw wijk ook mensen zijn die hier eventueel voor in aanmerking zouden kunnen komen, maar door uitlopende redenen de stap naar de voedselbank (nog) niet maken. 

Wanneer u behoefte hebt over deze materie te praten kunt u vrijblijvend contact opnemen met: Emmy de Kraker-Pauw
Voorzitter Voedselbank Walcheren
         Tel. Nr. 06 13732721 of email voorzitter@voedselbankwalcheren.nl
                                                


** 2016 april, nummer 10

Stichting Bunkerbehoud
Info: 0118-612106 en www.bunkerbehoud.com  

De bunker Toorenvliedt is van 13:00 tot 16:00 geopend op:

  • vrijdag 6 mei 2016
  • vrijdag 29 juli 2016
  • vrijdag 5 augustus 2016
  • vrijdag 12 augustus 2016
  • vrijdag 19 augustus 2016
  • zaterdag 10 september 2016
  • vrijdag 28 oktober 2016
  • dinsdag 1 november 2016
  • vrijdag 30 december 2016 

Een rondleiding in de bunker en in het park vertelt alles over het Duitse divisiehoofdkwartier in Middelburg. Een rondleiding duurt ca. 1 uur. De bunker  zelf is nog in ontwikkeling


** 2016 april, nummer 9

Wereld labyrint dag wordt elke eerste zaterdag, in mei, wereldwijd, gehouden. Wereldwijd worden er labyrinten gelopen met als thema "Walk as one at 1" voor respect van mens en natuur. Een positieve wereldwijde energie golf gedurende deze dag door mee te lopen. The labyrinth society organiseert dit voor de achtste keer. zie ook www.labyrintwerk.nl en de wijkwebsite www.zandstromenwijk.nl In het Toorenvliedt labyrint achter het historische buitenhuis in park Toorenvliedt te Middelburg is het mogelijk om op zaterdag 7 mei om 13uur op Wereld labyrint dag het Toorenvliedtlabyrint te lopen met een positieve gedachte (intensie).   

** 2016 april, nummer 8.

Fit For Kids Week bij Brede School Stromenwijk
De Nationale Sportweek staat bij Samenwerkingsschool De Stroming zowel binnen als buiten schooltijd in het teken van Fit For Kids. Beweging en gezonde voeding staan deze week voorop en er worden tal van activiteiten georganiseerd in samenwerking met Kinderopvang Walcheren, Stichting Welzijn Middelburg, Optisport Vrijburgbad en de Ontmoetingskerk.
Op dinsdagmiddag 19 april wordt er tijdens SportBuurtWerk samen met BSO Kinderkeet een heuse Sugarrun georganiseerd. Kinderen leren op een educatieve manier hoeveel calorieën zij moeten verbranden als ze voor gezonde of ongezonde voeding kiezen.
Woensdagmiddag 20 april biedt het Vrijburgbad een spectaculair spelparcours aan in het zwembad, op donderdag en vrijdag vinden de  Koningsspelen plaats op de velden van Oemoemenoe bij sportpark De Sprong. In de pauze wordt de kinderen een appel van fruitteler Roelse uit Koudekerke en ongezoet fruitsap aangeboden. Ter afsluiting organiseert Athletics in Action op zondag allerlei sportieve activiteiten voor de kinderen.
De activiteiten worden georganiseerd in wijkcentrum Het Getij, BSO Kinderkeet en jeugdhonk De Branding. Aanmelden kan via de website www.bredescholenmiddelburg.nl.** 2016 maart , nummer 7.

CREA CAFE

Samen met andere gezellig creatief bezig zijn en/of een kopje koffie/thee drinken? Haken, breien, kaarten maken, tekenen, kleuren, kledingreparatie met de naaimachine, spelletjes doen.
Ook voor advies en vaardigheden aanleren.
Kom eens langs bij het Leger des Heils aan Het Zwin 1 in Middelburg.
Het Crea Café is open op dinsdag van 10.00-12.00 uur op de volgende data: 12 en 26 april, 10 en 24 mei, 14 en 28 juni.


** 2016 - 6 maart

Beste mensen, onderstaande brief betreft de vergunningtoewijzing voor oproep tot het gebed van de Turkse Moskee door de gemeente Middelburg   Vriendelijke groet    Rien Beije   Secr. Wijkteam
Om duidelijkheid te geven over de afspraken die zijn gemaakt over de oproep tot gebed van de Turkse Moskee, ontvangt u deze brief. Helaas is het vorig jaar rond de proefperiode niet soepel gegaan met de communicatie.
Aanleiding
Nadat het college op 15 juli 2015 een tijdelijke ontheffing aan het moskeebestuur had verleend voor het oproepen tot gebed vanaf de moskee, is er roering ontstaan. De klachten die zijn geuit zijn veelal te herleiden tot: een gebrekkige communicatie, de eerdere toezegging - bij de komst van de moskee - dat niet opgeroepen zou worden tot het gebed en de inhoud van de boodschap van de oproep. De wet in Nederland staat de huidige wijze van oproepen tot het gebed echter toe.  Proefperiode oproepen tot gebed  Wegens omstandigheden is de moskee pas op 4 september 2015 gestart met de oproep tot gebed. Om tot een juiste beoordeling te kunnen komen van het effect in de wijk, heeft het college de proefperiode verlengd tot 27 november 2015. Daarna heeft een evaluatie plaatsgevonden. In de proefperiode is gebleken dat het geluidsvolume en de frequentie van de oproep voor alle partijen acceptabel is.
Middelburg, `t Zand/Stromenwijk

 
maart 2016  nr 6

____ www.zandstromenwijk.nl
Wijkteam Een vertegenwoordiger van wijkteam ’t Zand-Stromenwijk is bij alle mensen die bezwaar hebben gemaakt, en in de wijk wonen, langs geweest. Sinds met de oproep tot gebed op 4 september 2015 is gestart, heeft het wijkteam geen klachten ontvangen over de geluidsterkte of frequentie.
Moskeegemeenschap Het moskeebestuur geeft aan dat zij het oproepen tot gebed ziet als iets van symbolische waarde en dat het altijd de bedoeling is geweest het geluid niet verder te laten reiken dan de directe omgeving (zoals de parkeerplaats) van de moskee. Het bestuur geeft aan dat ze veel waarde hecht aan een goede inpassing in de wijk en houdt rekening met haar buren. Het moskeebestuur is content met de wijze waarop er nu wordt opgeroepen tot gebed.
Gemeente Middelburg Het college heeft zo’n 25 klachten/bezwaren ontvangen, voornamelijk direct nadat de ontheffing was verleend. Sinds het daadwerkelijk oproepen, zijn er geen structurele klachten over de geluidssterkte of frequentie meer ontvangen. De gemeente heeft met alle mensen die bezwaar hebben gemaakt persoonlijk contact gehad en alle ingediende bezwaarschriften zijn inmiddels ingetrokken. Op vrijdag 30 oktober 2015 heeft de geluidsdeskundige van de gemeente tijdens de oproep tot gebed een geluidsmeting uitgevoerd. Doel van deze meting was om de voor iedereen acceptabele geluidssterkte vast te leggen.
Evaluatie Het moskeebestuur, het wijkteam ’t Zand-Stromenwijk en het college hebben op 9 december 2015 de proefperiode samen geëvalueerd en afspraken gemaakt over de oproep tot gebed door de moskee. De afspraken zijn vastgelegd in een gesprekverslag dat aan alle partijen is toegestuurd.  Gemaakte afspraken  Het moskeebestuur wenst de wekelijkse oproep tot gebed te continueren zoals in de proefperiode is gebeurd. Aanwezige partijen hebben daarover de volgende afspraken gemaakt: - De omroepinstallatie wordt eenmalig op de vrijdagmiddag tussen 12:00-14:00 uur gebruikt voor het oproepen tot gebed; - De duur van de oproep is maximaal vijf minuten; - De sterkte van het geluid is zo afgesteld dat de moskeebezoekers in en direct rondom de moskee het geluid kunnen horen en de omwonenden niet. Het moskeebestuur zal zorgen dat in de toekomst de geluidsterkte van de oproep tot gebed gelijk is, of lager, dan de door de gemeente gemeten geluidsterkte (= 62 dB(A) vergelijkbaar met een stofzuiger, meetpunt op de minaret). - Bovenstaande is ook van toepassing tijdens de Ramadan; 6 juni tot 5 juli in 2016 - Bij mogelijke klachten neemt de gemeente Middelburg contact op met de voorzitter van het moskeebestuur.
Contactinformatie Voor algemene informatie of vragen heeft over deze brief: wijkmanager Yvonne Rijsbergen (tel 0118675446, email: y.rijsbergen@middelburg.nl), aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.  Bij vragen en/ of klachten over het beleid en het toezien op het naleven van de afspraken: Jan Marijs, teamleider Handhaving (tel 0118-675351, email: j.marijs@middelburg.nl).
Met vriendelijke groet,
Mevrouw Y.A. Rijsbergen-Nieuwenhuizen Wijkmanager ‘t-Zand-Stromenwijk