Interview met Rinie Vaane, stadsomroeper

Rinie Vaane is 61 jaar, getrouwd met Henny en heeft twee zoons; Mark en Joop. Hij woont al heel wat jaren in onze wijk. Eerst in de Mastgatstraat, later op Park Overwater. Hier woont hij nog steeds. Zijn favoriete vakantiebestemming is Hongarije. In 1980 is hij de Autorijschool begonnen. In 2006 is zijn zoon Mark hier bijgekomen.

Ik ken Rinie vanaf 1990; als zaterdagbaantje maakte ik zijn auto’s schoon.

Rinie doet met de autorijschool veel projecten ( o.a. 65 + opfriscursus/ caravan/ trials/ remwegtest), waarvan vele in West Brabant. Ook doet hij mee aan de Junior Trials in Goes en Terneuzen.    Jongeren tussen de 12 en 16 jaar maken kennis met het autorijden. Zij mogen dan zelf rijden, waarbij de medepassagiers voor afleiding in de auto zorgen. Zo leren ze om veilig deel te nemen in het verkeer. Verder is Rinie gespecialiseerd in opleidingen voor mensen met een handicap. Zijn auto kan op vele beperkingen worden aangepast, waardoor hij een grote doelgroep kan lesgeven.

Rinie is sinds 2000 bestuurslid/ pr man van ons Boeregoed uit Kruiningen, deze vereniging heeft tot doel om het Zeeuws Cultureel Erfgoed te bewaren voor het nageslacht.(www.ons-boeregoed.nl)   Ons Boeregoed heeft zo’n 400 leden en heeft verschillende afdelingen: dialecten en geschiedenis / koor / toneel/ presentatie/ dans/ school/ sooscommissie en het waskot.

Tot 8 januari 2017 was hij koster van de Morgensterkerk, met de verhuizing van de kerkgemeente naar de binnenstad is dat gestopt.

In 2015 werd Rinie gevraagd om Stadsomroeper van de Gemeente Middelburg te worden. Zo kondigde hij afgelopen zondag (2 juli) de doop van de Rosa Middelburg aan.

Verder wordt hij regelmatig gevraagd bij de BOVAG en het ROVZ (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland).

Deze zomer is Rinie ook regelmatig te horen bij Omroep Zeeland. In de zomerprogrammering zit een programma “cursus Zeeuws voor beginners”. Hij is dan jurylid en zal beoordelen of het Zeeuws ook echt Zeeuws is. Tussen 12.00 en 12.30 uur is hij soms ook te horen bij de Zeeuwse Kamer. Hierin worden vragen beantwoord over het verkeer. Elke keer is er een ander onderwerp over het verkeer.

Rinie Vaane Verkeersinstructie heeft zaterdag 1 juli jl. de T shirts gesponsord van de deelnemers van de zeskamp uit onze wijken ’t Zand, Stromenwijk en Rittenburg. Hiervoor nog hartelijk dank!

Rinie wou het interview graag afsluiten met een vraag aan de lezer:

Welke tijd zet je op de parkeerschijf als je om 14.10 uur gaat parkeren? Zo’n schijf gebruik je bij de blauwe parkeerstrepen.

Het juiste antwoord is 14.30 uur. De regel is dat de tijd ingaat op het eerstvolgende halve of hele uur.

Bedankt Rinie voor dit interview!

Comments are closed.