Notulen WIJKTAFEL ’t Zand- Stromenwijk 11 april 2018

Notulen WIJKTAFEL ’t Zand- Stromenwijk 11 april 2018

 

 1. Opening en mededelingen
 • Welkom aan iedereen en in het bijzonder onze nieuwe en toekomstige buren uit Rittenburg
 • Op 7 mei a.s. vindt er een Wijkschouw plaats. Graag extra vragen / onderwerpen aangeven via wijkteam@zandstromenwijk.nl of bij punt 2 van deze agenda
 • Op 22 september wordt de jaarlijkse Burendag gehouden. Wij hopen daar ook de nieuwe buren uit Rittenburg te begroeten. De activiteiten vinden plaats op het Westerscheldeplein.

 

 1. Vragen vanuit de wijkbewoners

Als u vragen hebt, schrijft u ze dan op het formuliertje, of stelt u ze rechtstreeks na de pauze aan de 3 tafels. Uw vragen kunnen bijv. gaan over:

 • Verkeerssituatie in uw omgeving
 • Burenoverlast (afval in de tuin, geluidsoverlast, gevaarlijke honden etc.)
 • Bereikbaarheid politie
 • Groen in uw omgeving
 • Wat mist u in de wijk, aan voorzieningen bijvoorbeeld
 • Loopt u vast bij instanties met uw hulpvraag

 

 1. Vaststellen concept verslag Wijktafel 24 oktober 2017

U kunt deze notulen ook vinden op  www.zandstromenwijk.nl

 

 1. Mededelingen Wijkwethouder, Chris Dekker
 • Het is nog niet zeker wie de wijkwethouder gaat worden in de komende periode. De voorzitter hoopt dat het Chris Dekker blijft.
 • Geldautomaat Westerscheldestraat: dit zal in de toekomst uitbesteed worden aan een bedrijf die alle geldautomaten in het hele land gaat beheren. Er blijft aandacht om een geldautomaat in de wijk te houden.
 • AZC: Goes gaat dit jaar al dicht, Middelburg blijft open tot begin 2020. Eind 2018 evaluatie, ook het wijkteam wordt hierbij betrokken. Dan zal een besluit genomen worden voor een eventuele verlenging. Dit hangt af van COA of er een verzoek komt om het AZC nog 5 jaar open te houden.

 

 1. Mededelingen Wijkmanager, Henk Huige
 • Ook bij de gemeente gaat steeds meer digitaal, ook op facebook, instagram.
 • Spreekuur in de wijk , ’s morgens, ’s middags of ’s avonds.

Volgend spreekuur vindt plaats in het gebouw van SVRZ in de wijk Rittenburg.

 

 1. Mededelingen van de Wijkagent / BOA’s

Zijn niet aanwezig.

 

Op zaterdag 5 mei is het Wereldlabyrintdag. Ook bij het labyrint in park Toorenvliedt wordt hier aandacht aan besteed.

Er is  €100,-  van het wijktafelbudget aangevraagd voor bloemen. Er zal in het midden van het labyrint een groot boeket gemaakt worden wat aangeboden wordt aan een instantie in de wijk. Er kan ook een gedeelte van het Ommetje gelopen worden.

 

 1. Discussie met de wijk

We gaan in 3 groepen uiteen. De thema’s zijn: groen wonen, leefbaar wonen, veilig

wonen. Wat is er in de groepen ter sprake gekomen?

 

Groen Wonen:

Het groen in de wijk ziet er over het algemeen goed uit.

Park Toorenvliedt:

-graag verdiept fietspad.

-kaalslag in park door meer machinaal beheer i.v.m. financiën.

-loslopende honden op grote veld: handhaven!

-hondenpoep in park. Opruimplicht geldt overal. Kuilen in losloopgebied.

-groen Haringvlietstr./Biesbosstr. 15/17. Parkeerplaats aldaar, onkruid verwijderen.

-Grevelingenstraat hinkelbaan

-appelbomen Westerscheldetraat geven overlast.

-overhangend groen: melden MOR, zelf actie, signaleren door groengroep.

-groen langs Vlissingseweg, als dat gesnoeid wordt, wordende bramen niet machinaal

meegenomen.

-sloot langs Stromenweg slibt dicht door rotzooi. Lage waterstand, wanneer actie?

-boomspiegels (groencheque)

-hondenpoep op speelveldjes: handhaven!

-hondentoiletten?

-Buurttuin wil graag doorgaan, ook als ontmoetingsplek voor de buurt.

Voorwaarde nieuwe vestiging: schone grond! Is er nog een alternatief?

 

Leefbaar Wonen

Rittenburg 3:

-beslissing moet nog genomen worden over koop- of huur.

-mix van 1-persoonshuizen, gezinswoningen en sociale woningbouw (20 van Woongoed)

-geen gas meer, dit heeft wel effect op de prijs

-kleinschalige speelplakjes worden in overleg met de bewoners gerealiseerd.

-geluidswal wordt verplaatst, is gevaarlijk.

-rijtje knotwilgen wordt aangevuld.

Morgenster:

-plannen zijn uitgesteld.

 

Gezondheidscentrum:

-een huisarts en een fysiotherapeut zijn van plan zich te vestigen in de wijk.

Arduin:

-Spiegeltheater zelf is slecht. Restaurant is nog wel te restaureren. Arduin wil op die plaats geclusterd wonen realiseren.

Paul Briëtwoningen:

-250 woningen in het Zand. Er is een initiatiefgroep van bewoners. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor behoud van de woningen. In mei volgt een infobijeenkomst. Het streven is om vòòr de zomervakantie 3 opties te kunnen presenteren.

Buurttuin:

-nieuwe locatie wordt een participatietraject, dus in overleg met vrijwilligers en wijkteam.

SWM:

-inclusie: contacten leggen in de wijk. Boekje ‘Meedoen in de wijk’ wordt door SWM

gepresenteerd.

Overlast van carbidkanon:

-begint al om 6.45 uur.

-er is een vergunning afgegeven met regels.

-info en klachten via meldpunt gemeente Middelburg

Er is overlast van hangjongeren in trappenhuis Volkerakstraat.

 

Veilig Wonen

Compliment: voorzieningen zijn dichtbij.

Handhaven borden snelheid:

-Breeweg, Adriaan Lauwerijstraat, Poelendaleweg, Haringvlietstraat, Burg.

Dregmanstraat.

-Banckertstraat: 2 kanten, kerkbezoek, campers.

Overlast stoken van hout als het windstil is (Adriaan Obreystraat, Poppenroedestraat, Zanddorp).

AZC:

-kinderen AZC fietsen op de stoep.

-’s nachts overlast AZC-jongeren in de Breeweg en Voorborch.

Woonerf (15 km?) van Heemskerkstraat.

Overlast trappenhuis Volkerakstraat: Woongoed informeren.

Haringvlietstraat: dealen, ook in de bunker in het park.

Troep bij ondergrondse containers Maasstraat, Adriaan Lauwerijstraat, Koninginnelaan.

Tip: op containers tel.nr. gemeente/ MOR

Tip: grote container in de wijk voor grof vuil.

Blikvanger Vrijburg.

Flat Oosterscheldestraat beter.

 

 

 1. Evalueren discussie

Wordt als positief ervaren. Iedereen kreeg de mogelijkheid om opmerkingen te maken en vragen te stellen.

 

 1. Wijkteam zoekt vrijwilligers

Het wijkteam is dringend op zoek naar een secretaris, een evenementencoördinator (zoals de Burendag) , een coördinator Wonen en Leefbaarheid, een online wijkverbinder en met ingang van 2019 een nieuwe voorzitter.

 

 1. Evaluatieformulieren

Ingevuld enquêteformulier: wijkteam wil inventariseren wat de mening is van de wijkbewoners over de invulling van de wijktafel.

 

 1. Rondvraag

Aanwending Wijktafelbudget: er is een aanvraag om een AED aan te schaffen in Woonzorgcentrum Tabadila. Niemand van de aanwezigen is hier tegen, dus wordt deze aanvraag goedgekeurd.

 

 1. Sluiting

Comments are closed.