Wijkteam

Wijkteam 't Zand - Stromenwijk

Het wijkteam, bestaand uit vrijwilligers uit de wijk, is het aanspreekpunt voor de wijk, de schakel naar het gemeente bestuur.
Vrijwilligers en beroepskrachten werken samen om de leefbaarheid te bevorderen en te behouden in "onze" wijk.

Op de foto: van link naar rechts staand: Laus Bosselaar, Henk Joziasse, Bram Rodenburg, Wendy Reurink, Guus de Kock. Zittend van links naar rechts: Dineke Keyts, Piet de Bruin, Els Hitijahubessy

 
 

Het wijkteam
Bram Rodenburg voorzitter wijkteam en wijktafel
Wendy Reurink secretaris
Henk Joziasse penningmeester en coördinator wijkvereniging
Els Hitijahubessy coördinator Molukse gemeenschap
Laus Bosselaar algemene zaken
Piet de Bruin coördinator Verkeerswerkgroep
Guus de Kock coördinator Groen Groep
Henk Huige           wijkmanager Gemeente Middelburg,
h.huige@middelburg.nl